Yoga intensief 2018-2022

Een opleiding gebaseerd op de Pralaya Yoga verrijkt door de inzichten die ik verwierf bij Diane Long en door mijn eigen ervaringen tijdens het vele lesgeven. De opleiding strekt zich uit over 4 jaar en wie wenst kan een gevorderd certificaat (500h) krijgen van Yoga Alliance International.

Hieronder geef ik een overzicht van ieder jaar en hoe ze er bij benadering zullen uitzien. Elk jaar gaan we iets dieper, iets verder, iets intenser.

Het eerste jaar

Doel:
 • Het ontwikkelen van de pralaya asana en de functionele anatomie van de asana.
 • Wat is alignment en hoe werkt het in jouw lichaam?
Hoe:
 1. We komen 10 halve dagen samen. We oefenen asana, bekijken functionele anatomie, en krijgen een stukje filosofie en psychologie.
 2. Tussen de contactsessies ga je aan de slag met de thema’s die we bekeken hebben. Hierover maak je een reflectie. Er worden 2 contact momenten met mij ingepland om deze reflectie te bespreken.
 3. Je krijgt 2 tienbeurtenkaarten voor de gevorderde les en deze dienen gebruikt te worden voor het einde van het eerste jaar.
 4. Tijdens de voorlaatste halve dag is er een schriftelijke test voorzien die zal toetsen naar je kennis van asana, anatomie, filosofie en psychologie die we bekeken in het eerste jaar.

Het tweede jaar

Doel:
 • Welke blokkades ervaar je in jouw lichaam en hoe ga je hiermee aan de slag?
Hoe:
 1. We komen 12 halve dagen samen.
  De 1ste serie van ashtanga wordt besproken en gebruikt als referentie om te zien waar je blokkeert.
  De functionele anatomie id ashtanga wordt besproken.
 2. Je werkt samen in duo om pralaya yoga toe te passen en om te werken aan je blokkades (id les, thuis).
 3. Je ontwikkelt een reeks thuis en zal deze geven in de groep (1ste informele manier van lesgeven). Het is de bedoeling dat je kan toelichten wat je doet en waarom, dit is een leerproces.
 4. Er komt een les rond de meest voorkomende blokkades in de groep.
 5. Tijdens dit jaar gaan we dieper in op de yoga filosofie en de psychologie, er komt ook meer aandacht voor meditatie en pranayama.
 6. Je krijgt opnieuw 2 tienbeurtenkaarten voor de gevorderde les.
 7. Je zal iets meer huiswerk hebben dit jaar en meer thuis oefenen. Reflectie wordt verwacht en er komen opnieuw 2 gesprekken.
   Evaluatie= permanent

Het derde jaar

Doel:
 • Zelfreflectie, leren lesgeven aan een groep, overdracht en tegenoverdracht leren invoelen/begrijpen.
Hoe:
 1. We komen 15 halve dagen samen.
 2. Asana en aanpassingen, hoe en waarom?
 3. Psychologie: overdracht en tegenoverdracht?
 4. Meditatie; bewustzijn/reflectie.
 5. Filosofie verdieping.
 6. Je eigen practice ontwikkelen.
 7. Vaardigheden tijdens het lesgeven.
 8. Les geven aan de groep, omgaan met feedback, feedback leren geven.
 9. Dit jaar volg je opnieuw 20 gevorderde lessen alsook 10 beginnerslessen.

Je geeft een eerste beginnersles onder mijn supervisie gekoppeld aan een gesprek obv je eigen reflectie.
Evaluatie= permanent

Het vierde jaar

(mss gaan we wel allen samen 10d op reis;)) 

Doel:
 • Verdieping in het lesgeven en in je eigen yoga beoefening.
Hoe:
 1. Functionele anatomie; de link met het bindweefsel en het psycho emotionele lichaam.
 2. Pranayama en het psycho emotionele lichaam.
 3. Filosofie en het psycho emotionele lichaam.
 4. Yoga nidra.
 5. Lesgeven in de groep.
 6. 2 beginnerslessen geven die je achteraf bespreekt met mij.
 7. 2 reflectie gesprekken.
 8. 20 gevorderde lessen en 10 beginnerslessen.

Evaluatie= permanent

PRAKTISCH BETREFT HET EERSTE JAAR

Twee groepen:

Een groep bestaat uit minimaal 10 deelnemers en maximaal 15 deelnemers. Je kiest om de lessen te volgen op woensdagvoormiddag of zaterdagnamiddag.

Op woensdagvoormiddag van 9u-13u op volgende data: 19/9, 10/10, 24/10, 21/11, 16/1, 6/2, 27/2, 13/3, 8/5, 5/6.

Op zaterdagnamiddag van 13u-17u op volgende data: 22/9, 13/10, 27/10, 24/11, 26/1, 9/2, 23/2, 16/3, 11/5, 15/6.

Bij belet kan je max. 2 lessen inhalen in de andere groep. Een les missen is niet zo erg, je kan ze altijd individueel inhalen indien gewenst.

Prijs voor het eerste jaar:

€ 1200 incl. btw.

De prijs omvat de halve dagen, 20 gevorderde lessen, de reflectiemomenten en het cursusmateriaal.

Het saldo kan betaald worden in 2 delen, ten laatste €600 voor 15 oktober en €600 voor 15 februari ‘19.

Zelf aan te kopen:

De Yoga Sutra’s van Patanjali, Dr. I.K. Taimni.

They key muscles of yoga, Ray Long.

NOOT

De yogafilosofie zal gegeven worden door mijn collega Julia Brouwers.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Photography by Gerti Wouters ❤ Design & Development by Frederik Waeyaert